Aug
08

Jod

By

Jod är livsviktigt bl.a. för produktion av hormoner, ett fungerande immunsystem ,normal tillväxt av foster och barn. Jod finns i alla celler i kroppen men f.a. i sköldkörtel, äggstockar, bröstkörtlar och prostata.
Jod har antibakteriella, antivirala och antiparasitära egenskaper och det finns belägg för att jod även motverkar tumörväxt.
Jodbrist är universell, särskilt när man på 60-talet i USA slutade tillföra jod till bakindustrin och ersatte med brom en giftig halid,, en grupp i periodiska systemet som består av ( jod,klor,brom, fluor).
Alla halider tävlar med varandra om receptorer i kroppen, f.a. i sköldkörteln, bröst, äggstockar och prostata. Finns bromid närvarande occuperas jodreceptorer med olika sjukdomstillstånd som följd ex. autoimmuna sjukdomar i sköldkörteln, Haschimoto och Graves. Det finns även rapporter att man funnit bromider i samband med bröstcancer.
Brom finns bl.a. i flamskyddsmedel, pesticider, pooler (rengöringsmedel) och vissa mediciner ex för astma, tarm och blåsdysfunktion.

Categories : Uncategorized

Comments are closed.