Mar
02

Hypothyreos

By

Kommentar till Ann-Christine Reimer i Medicinsk access no 1:

En “sköldpadda” som skriver om läkares inkompetens när det gäller störningar i sköldkörteln. Om svårigheten att få diagnos och behandling.

När det gäller diagnos använder man ett trubbigt, oprecist verktyg i form av TSH mätning i blod som snarare är orsaken samt att doktorn sällan kan ställa en klinisk diagnos utan förlitar sig helt på labprover.

Vidare ondgör hon sig över levaxinbehandling och hyllar Armour Thyroid ( mald sköldkörtel från gris ).

Det är inte fel på levaxinet i sig utan på den alltid för låga dos patienten får eftersom denna kontrolleras  med att mäta TSH i blod vid upprepade tillfällen. För alla läkemedel gäller att för att få adekvat effekt måste dosen vara rätt.

Hon berättar också om sin diagnos: kronisk inflammation i sköldkörteln och höga TPO antikroppar. Detta är ett  tillstånd ( Hashimoto) som ofta går hand i hand med andra autoimmuna manifestationer som ex. glutenintolerans som ökar i befolkningen.

Att då behandlas med gris (Armour Thyroid) alt. nötpreparat är enligt min erfarenhet inte bra då risken för utveckling av antikroppar mot dessa artfrämmande proteiner är stor. Patienterna kan i början vanligen uppleva en förbättring, sedan hamna på en platå för att därefter försämras troligen på pga begynnande antikroppsbildning.

Slutsatsen är att levaxin är den ästa behandlingen under förutsättning att dosen är rätt.

 

Categories : Uncategorized

Comments are closed.