Glutenintolerans

Glutenintolerans är ett växande problem i befolkningen.  Celiaki är den allvarligaste formen där man har nedsatt näringsupptag från tunntarmen pga nedbrytning och avsaknad av tarmludd ( villi ).  Dessa pat. är ofta ordentligt avmagrade och har svåra tarmproblem.

Det finns emellertid en stor grupp pat. med s.k.  nonceliac disease det som kallas glutenintolerans (GI). Denna kan vara symptomlös, mild eller svår.  GI är ett autoimmunt tillstånd  dvs kroppen bildar antikroppar mot sig själv.  Gluten är en stor proteinmolekyl som normalt sätt inte ska kunna komma in i blodbanan från tarmväggen, men vid GI uppkommer s.k. läckande tarm vilket innebär att stora främmande proteinmolekyler kan slinka igenom.

Detta medför att immunsystemet involveras och vi får en kronisk inflammation i kroppen som kan ta sig olika uttryck. Symptombilden är mångfacetterad och har många liknande  symptom  som  ex. Mb. Haschimoto som är en autoimmun inflammation i sköldkörteln.

När det gäller prover är dessa icke tillförlitliga eftersom ofta endast en antikropp mäts när det i själva verket kan röra sig om ett 80-tal olika antikroppar orsakade av gluten.