Feb
18

Glutenintolerans

By

Glutenintolerans (GI ) är ett allt vanligare problem i befolkningen.  Den mest allvarliga formen är celiaki där upptag av näring från tunntamen är minskat pga av att det s.k. tarmluddet (villi) är borta. Dessa pat. är avmagrade och har svåra symptom från mag-tarm kanalen.

GI kallas också nonceliac disease (NCD)  och kan vara  helt utan symptom, mild -svår.  Detta är ett autoimmunt tillstånd dvs kroppen bildar antikroppar mot sig själv pga intolerans mot gluten.

Gluten är en stor proteinmolekyl som normalt inte ska kunna gå igenom tarmväggen ut i blodbanan , men som vid GI ökar genomsläppligheten och vi får en s.k. läckande tarm. Symptombilden kan därför vara mångfacetterad och bl.a. likna den hos Haschimotopat.  också ett autoimmunt tillstånd med inflammation i sköldkörteln.

Prover på GI är inte tillförlitliga då man oftast mäter antikroppar mot ett  sorts gluten  varav det  finns ett 80-tal idag  pga genmanipulering.

Categories : glutenintolerans

Comments are closed.