Archive for Uncategorized

Aug
31

Brom

Posted by: | Comments Comments Off on Brom

Toxicitet av  bromider är tyvärr mycket vanligt och har man jodbrist blir effekterna av brom värre.  Brom binds till jodreceptorer i kroppen f.a.sköldkörtel , bröstkörtlar , prostata och  lagras  dessutom i fett väv.

Om man tar jod i fysiologiska doser kommer det att tävla med brom om att binda sig till receptorer. Detta är ett  sätt att avgifta kroppen från brom.

Ett annat sätt är att öka mängden salt som innehåller klorid ( en annan halid) som då kommer att hämma brom och hjälpa njurarna att utsöndra det.

Förr användes ett uttryck i medicinen : ” salting the bromide out”.  En kost med lågt saltinnehåll förvärrar toxiciteten av brom.   Myndigheternas felaktiga rekommendationer att minska på saltmängden  förvärrar denna situation.

Sedan är det skillnad på salt och salt. Det vanliga vita bordssaltet är kemiskt behandlat och blekt och innehåller endast natriumklorid.

En blandning av himalayasalt ( innehåller mineraler vi behöver)  och grått havssalt ( innehåller jod)  höjer inte blodtrycket och är dessutom godare och helt ofarligt till skillnad från det processade vita bordssaltet.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Brom
Aug
08

Jod

Posted by: | Comments Comments Off on Jod

Jod är livsviktigt bl.a. för produktion av hormoner, ett fungerande immunsystem ,normal tillväxt av foster och barn. Jod finns i alla celler i kroppen men f.a. i sköldkörtel, äggstockar, bröstkörtlar och prostata.
Jod har antibakteriella, antivirala och antiparasitära egenskaper och det finns belägg för att jod även motverkar tumörväxt.
Jodbrist är universell, särskilt när man på 60-talet i USA slutade tillföra jod till bakindustrin och ersatte med brom en giftig halid,, en grupp i periodiska systemet som består av ( jod,klor,brom, fluor).
Alla halider tävlar med varandra om receptorer i kroppen, f.a. i sköldkörteln, bröst, äggstockar och prostata. Finns bromid närvarande occuperas jodreceptorer med olika sjukdomstillstånd som följd ex. autoimmuna sjukdomar i sköldkörteln, Haschimoto och Graves. Det finns även rapporter att man funnit bromider i samband med bröstcancer.
Brom finns bl.a. i flamskyddsmedel, pesticider, pooler (rengöringsmedel) och vissa mediciner ex för astma, tarm och blåsdysfunktion.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Jod
Apr
05

Prover

Posted by: | Comments (4)

Det finns en övertro på prover f.a. blodprover inom skolmedicinen. Två typexempel på detta är TSH ( thyroideastimulerande hormon) i blod som används för att ställa diagnos och sköta pat med sköldkörtlproblem och mätning av antikroppar mot gluten för att diagnosticera glutenintolerans.

Dessa prover är påfallande ofta “normala” dvs faller inom referensvärden, och pat får höra att “du är frisk” oavsett hur den mår. Läkare idag har inte fått lära sig att ställa en klinisk diagnos utan förlitar sig helt på labprover och därför förblir en stor grupp pat utan diagnos och behandling.

Categories : Uncategorized
Comments (4)
Mar
02

Hypothyreos

Posted by: | Comments Comments Off on Hypothyreos

Kommentar till Ann-Christine Reimer i Medicinsk access no 1:

En “sköldpadda” som skriver om läkares inkompetens när det gäller störningar i sköldkörteln. Om svårigheten att få diagnos och behandling.

När det gäller diagnos använder man ett trubbigt, oprecist verktyg i form av TSH mätning i blod som snarare är orsaken samt att doktorn sällan kan ställa en klinisk diagnos utan förlitar sig helt på labprover.

Vidare ondgör hon sig över levaxinbehandling och hyllar Armour Thyroid ( mald sköldkörtel från gris ).

Det är inte fel på levaxinet i sig utan på den alltid för låga dos patienten får eftersom denna kontrolleras  med att mäta TSH i blod vid upprepade tillfällen. För alla läkemedel gäller att för att få adekvat effekt måste dosen vara rätt.

Hon berättar också om sin diagnos: kronisk inflammation i sköldkörteln och höga TPO antikroppar. Detta är ett  tillstånd ( Hashimoto) som ofta går hand i hand med andra autoimmuna manifestationer som ex. glutenintolerans som ökar i befolkningen.

Att då behandlas med gris (Armour Thyroid) alt. nötpreparat är enligt min erfarenhet inte bra då risken för utveckling av antikroppar mot dessa artfrämmande proteiner är stor. Patienterna kan i början vanligen uppleva en förbättring, sedan hamna på en platå för att därefter försämras troligen på pga begynnande antikroppsbildning.

Slutsatsen är att levaxin är den ästa behandlingen under förutsättning att dosen är rätt.

 

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Hypothyreos
Aug
02

NTH

Posted by: | Comments (8)

Det finns en övertro på NTH(natural thyroid hormone) som sprids på olika siter och bloggar. Allt passar inte alla och i praktiken är det få patinter som går bra på dessa preparat. Man kan dessutom inte betrakta dessa preparat som naturliga eftersom det rör sig om torkad sköldkörtel från gris eller nöt. I början kan det kännas som en förbättring och senare brukar det plana ut för att så småningom dyka nedåt.

Troligen beror detta på att man bildar antikroppar mot djurpreparaten efter ett tag och i vissa fall kan nedsättningen i allmäntillståndet bli ganska långvarig.

Categories : Uncategorized
Comments (8)
Feb
07

binjurar

Posted by: | Comments Comments Off on binjurar

I skolmedicinen talar man om 2 tillstånd:
Mb.Addison där binjurarna producerar för lite cortisol vilket kan vara livshotande och Mb. Cushing där för mycket cortisol produceras. Naturligtvis finns grader av binjuretrötthet där emellan vilket inte uppmärksammas men som  har stor betydelse för behandling av ex underfunktion i sköldkörteln.
Ett bra sätt att mäta cortisol är salivprov under ett dygn till skillnad från cortisol i plasma (blod) där  cortisolet är proteinbundet och icke biologiskt aktivt.

Detta erkänns inte riktigt  av skolmedicinen vilket medför att många patienter inte får rätt behandling. Man måste först behandla binjurarna och därefter ev  underfunktion av sköldkörteln.

Det finns samband mellan alla endokrina organ i kroppen och där obalans i något organ kan leda till obalans  i ett eller flera andra organ vilket naturligtvis medför att behandling måste “skräddarsys” för varje enskild patient.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on binjurar
Jun
15

Koffein

Posted by: | Comments Comments Off on Koffein

Britt-Marie Toregard om koffein, artikel från svenskpress.se

I genomsnitt dricker svenskar 3,7 koppar kaffe om dagen och får på så sätt i sig ca 370 g koffein. För de flesta svenskar är alltså kaffe en del av vardagen men hur påverkar detta kroppen egentligen?

Risken att råka ut för koffeinförgiftning är enligt livsmedelsverket nästan obefintlig. Däremot kan ett stort intag av koffein ge magbesvär i form av illamående, kräkningar, magont och diarré. Andra effekter orsakade av koffeinet kan vara sömnbesvär, huvudvärk, oro, yrsel och hjärtklappning.

Kemiskt sett är koffein en metylerad xantin. Det stimulerar det centrala nervsystemet, har en uppiggande effekt och ger ökad mental aktivitet. Det påverkar däremot inte intellektet eller inlärningsförmågan. Kaffe kan alltså vara ett bra sätt att uppnå ökad koncentration, men att tänka på är att ett högt dagligt koffeinintag kan leda till tolerans mot vissa farmakologiska effekter. Detta leder till att om den dagliga dosen koffein uteblir kan det ge huvudvärk, sömnsvårigheter, bristande uppmärksamhet och andra abstinensbesvär. Trots detta anses kaffe inte vara beroendeframkallande eftersom det inte finns något kroppsligt behov när besvären väl gått över.

Kaffet kom till Sverige i slutet av 1600-talet, men då endast i små mängder eftersom att det räknades som en apoteksvara. Under 1700-talet började man dricka kaffe som dryck på såkallade kaffehus i Stockholm. Då var kaffet exklusivt, en dryck för överklassen och den högre medelklassen och dracks nästan uteslutande av män. Först på 1800-talet började kaffet drickas av allmänheten i Sverige, och idag är det ett av de länder där man dricker mest kaffe i hela världen. Om detta är en effekt av att landet ligger så långt norrut och får brist på solljus låter jag vara osagt.

Läs artikeln i sitt ursprungsformat här: Britt-Marie Toregard: Koffein

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Koffein
May
30

Britt-Marie Toregard om drivkraft

Posted by: | Comments Comments Off on Britt-Marie Toregard om drivkraft

Drivkraften har för Britt-Marie Toregard alltid varit att hjälpa människor. I den här filmen berättar hon vidare:

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Britt-Marie Toregard om drivkraft