Archive for Hypotyreos

Jun
24

Hypotyreos

Posted by: | Comments (2)

Britt-Marie Toregard om problemet med att mäta hormoner i blod:

Categories : Hypotyreos
Comments (2)
Jun
24

Hypotyreos

Posted by: | Comments (1)

Britt-Marie Toregard om hypotyreos och problematik runt sjukdomen, artikel från svenskpress.se

Sjukdomen hypotyreos beror på låg sköldkörtelfunktion, vilket innebär energibrist och symtom som sjuklig trötthet blir följden. Britt-Marie Toregard ifrågasätter att diagnosen så ofta missas.

Låg sköldkörtelfunktion är vanligt men ändå missas diagnosen alltför ofta. Det kallar den amerikanska endokrinologen och hypotyreossjuka James K. Rone ”The Thyroid Paradox”. Det som teorin säger stämmer inte överens med förnuftet, och många patienter uppfattar det precis så, som en stor paradox. När laboratorievärdena visar ”frisk” men tröttheten känns oövervinnlig och förnuftet säger en att det inte är normalt blir det lätt frustrerande.

Behandla patienten och inte laboratorievärden säger många doktorer men vissa endokrinologer menar motsatsen, behandla laboratorievärden och inte patienten.

Sköldkörteln är kroppens största endokrina organ. Det producerar hormoner (T4) som sköter kroppens energiproduktion. T4 går direkt från sköldkörteln ut i blodbanan för att sedan komma till vävnaden där det omvandlas till T3 – energi. Det är därför klart att ett väl fungerande sköldkörtelsystem är en förutsättning för vår hälsa och vitalitet.

Hos en frisk person fungerar dessa tre funktioner:

1. HPT-axeln (hypothalamic-pituitary-thyroid-axis)
2. Den perifera omvandlingen av T4 till T3
3. Transportproteiner i serum (T4)

När man avgör om en person är hypotyreossjuk måste man också ta hänsyn till så kallade ”Wild card factors” – stress, svält, sjukdom, läkemedel – som också kan bidra till rubbningar av sköldkörteln och dess funktion i kroppen.

Emellertid är rutinen idag att man enbart testar HPT-axeln hos hypotyreota patienter. Detta gör man genom att testa TSH i blod, och kan alltså medföra att många problem missas. Blodprover mäter exempelvis inte mitokondriefunktionen (kroppens energifabriker), och visar alltså inte att T3 verkligen kommer in i dem och kan agera.

Laboratorietester säger kanske inte allt, istället måste läkaren sätta sig ner och lyssna på patienten och vilka problem just denne har. Alla människor har individuell referensram när det gäller laboratorieprover, och problemet sitter ju inte i att diagnosticera de vars blodvärden visar avvikande halter utan de med normala värden, som ändå är sjuka.

Rätt förståelse och igenkännande av hypotyreos skulle förebygga mycket lidande hos människor. Dessutom skulle sjukvårds och sociala kostnader kunna minska dramatiskt.

Läs artikeln i sitt ursprungsformat här: Britt-Marie Toregard: Hypotyreos och problematik runt sjukdomen

Categories : Hypotyreos
Comments (1)
May
20

Britt-Marie Toregard: Hur jag upptäckte min hypotyreos

Posted by: | Comments Comments Off on Britt-Marie Toregard: Hur jag upptäckte min hypotyreos

Categories : Hypotyreos
Comments Comments Off on Britt-Marie Toregard: Hur jag upptäckte min hypotyreos
May
09

Vad är hypotyreos?

Posted by: | Comments Comments Off on Vad är hypotyreos?

Sjukdomen hypotyreos beror på en underpresterande sköldkörtel. Sköldkörteln sitter på halsens framsida och producerar bland annat hormonet T4 som sätter igång T3 som styr kroppens energi. En underpresterande sköldkörtel producerar alltså mindre av dessa hormoner, vilket leder till bland annat sjuklig trötthet, som är ett av de vanligaste symptomen på hypotyreos.

Det finns 150 olika symptom på hypotyreos och det kan vara svårt att sätta diagnos på sjukdomen. Detta har gjort att många som har sjukdomen inte får hjälp utan är trötta och har andra problem helt i onödan. Det är många som inte söker hjälp eftersom de vant sig energibristen och andra symptom. När man drabbas av hypotyreos sker nämligen ingen markant förändring, utan sjukdomen kommer successivt under flera år.

Genom att sprida information om sköldkörteln kan vi hjälpa fler att söka vård för deras problem. Så att sjuka blir friska.

Categories : Hypotyreos
Comments Comments Off on Vad är hypotyreos?