Feb
07

binjurar

By

I skolmedicinen talar man om 2 tillstånd:
Mb.Addison där binjurarna producerar för lite cortisol vilket kan vara livshotande och Mb. Cushing där för mycket cortisol produceras. Naturligtvis finns grader av binjuretrötthet där emellan vilket inte uppmärksammas men som  har stor betydelse för behandling av ex underfunktion i sköldkörteln.
Ett bra sätt att mäta cortisol är salivprov under ett dygn till skillnad från cortisol i plasma (blod) där  cortisolet är proteinbundet och icke biologiskt aktivt.

Detta erkänns inte riktigt  av skolmedicinen vilket medför att många patienter inte får rätt behandling. Man måste först behandla binjurarna och därefter ev  underfunktion av sköldkörteln.

Det finns samband mellan alla endokrina organ i kroppen och där obalans i något organ kan leda till obalans  i ett eller flera andra organ vilket naturligtvis medför att behandling måste “skräddarsys” för varje enskild patient.

Categories : Uncategorized

Comments are closed.