Archive for August, 2014

Aug
31

Brom

Posted by: | Comments Comments Off on Brom

Toxicitet av  bromider är tyvärr mycket vanligt och har man jodbrist blir effekterna av brom värre.  Brom binds till jodreceptorer i kroppen f.a.sköldkörtel , bröstkörtlar , prostata och  lagras  dessutom i fett väv.

Om man tar jod i fysiologiska doser kommer det att tävla med brom om att binda sig till receptorer. Detta är ett  sätt att avgifta kroppen från brom.

Ett annat sätt är att öka mängden salt som innehåller klorid ( en annan halid) som då kommer att hämma brom och hjälpa njurarna att utsöndra det.

Förr användes ett uttryck i medicinen : ” salting the bromide out”.  En kost med lågt saltinnehåll förvärrar toxiciteten av brom.   Myndigheternas felaktiga rekommendationer att minska på saltmängden  förvärrar denna situation.

Sedan är det skillnad på salt och salt. Det vanliga vita bordssaltet är kemiskt behandlat och blekt och innehåller endast natriumklorid.

En blandning av himalayasalt ( innehåller mineraler vi behöver)  och grått havssalt ( innehåller jod)  höjer inte blodtrycket och är dessutom godare och helt ofarligt till skillnad från det processade vita bordssaltet.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Brom
Aug
08

Jod

Posted by: | Comments Comments Off on Jod

Jod är livsviktigt bl.a. för produktion av hormoner, ett fungerande immunsystem ,normal tillväxt av foster och barn. Jod finns i alla celler i kroppen men f.a. i sköldkörtel, äggstockar, bröstkörtlar och prostata.
Jod har antibakteriella, antivirala och antiparasitära egenskaper och det finns belägg för att jod även motverkar tumörväxt.
Jodbrist är universell, särskilt när man på 60-talet i USA slutade tillföra jod till bakindustrin och ersatte med brom en giftig halid,, en grupp i periodiska systemet som består av ( jod,klor,brom, fluor).
Alla halider tävlar med varandra om receptorer i kroppen, f.a. i sköldkörteln, bröst, äggstockar och prostata. Finns bromid närvarande occuperas jodreceptorer med olika sjukdomstillstånd som följd ex. autoimmuna sjukdomar i sköldkörteln, Haschimoto och Graves. Det finns även rapporter att man funnit bromider i samband med bröstcancer.
Brom finns bl.a. i flamskyddsmedel, pesticider, pooler (rengöringsmedel) och vissa mediciner ex för astma, tarm och blåsdysfunktion.

Categories : Uncategorized
Comments Comments Off on Jod